Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaszatanista szatanista
sztukamatorka
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianyaako nyaako
sztukamatorka
Reposted frommarlylee marlylee viastrzepy strzepy
sztukamatorka
Reposted fromliteon44 liteon44 viastrzepy strzepy
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viamoviesss moviesss
sztukamatorka
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viavronk vronk
sztukamatorka
8586 c947 500
Reposted fromkaiee kaiee
sztukamatorka
8560 3138 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
1765 8ac3 500

tastefullyoffensive:

He did this to every device in the store. (via speldenaar)

Reposted frometheraum etheraum viavronk vronk
sztukamatorka
8602 1c86 500
Reposted fromkaiee kaiee
sztukamatorka
Reposted fromgruetze gruetze
0008 3ba0 500

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

Reposted fromhybr1s hybr1s viavronk vronk
sztukamatorka
3911 d51d 500
Reposted fromgreensky greensky viastonerr stonerr
9225 27f7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyra satyra
sztukamatorka
3843 bcaa
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
sztukamatorka
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
sztukamatorka
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
sztukamatorka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
sztukamatorka
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra
8215 4975
Reposted frommirosia mirosia viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl