Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

sztukamatorka
Reposted fromhalucynowa halucynowa viakicak kicak
sztukamatorka
3236 4650
sztukamatorka
5274 98d7 500
Reposted fromelleri elleri viainsanedreamer insanedreamer
sztukamatorka
0844 29ea
Reposted fromsassenach sassenach viainsanedreamer insanedreamer
0775 fc76
Reposted fromvesania vesania viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
To zawsze sekunda lub nawet mniej, kiedy uswiadamiasz sobie z lekką paniką: nie mam nic, nic nic nic. Chcesz Kogoś, nie kogoś tylko takiego z dużej litery, a wokół jest tyle ludzi, i żaden z nich nawet w połowie nic nie rozumie. Nic nic nic. Stoisz w deszczu (wtedy zawsze trzeba stać w deszczu dla podkreślenia powagi sytuacji, a jak nie pada, to chociaż pod prysznicem) i nagle wiesz, ze znow trzeba zaczynać od nowa. Ze to wszystko w co wierzyłaś (albo sobie wmowilas, bo jesteś z lekka naiwna, bądź tez nawet bardzo), ze to tak naprawdę nie istnieje, ze istniejesz tylko ty z mokrymi włosami i upiornie chcesz mieć dokąd iść, i upiornie nie masz. W skrócie: rozczarowanie z powodu powrotu do jednej z tych bezzłudzeniowych rzeczywistości. W jeszcze większym skrócie: pobudka.
Reposted frommajj majj viagdziejestola gdziejestola
0272 86e9
Reposted fromtumblprn tumblprn viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
2985 e351 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viainsanedreamer insanedreamer
sztukamatorka
3123 aa2e 500
Reposted fromskonam skonam viagdziejestola gdziejestola
4545 710f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamarciix marciix
sztukamatorka
Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamarciix marciix
3986 7a2d
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viamarciix marciix
sztukamatorka
Myślę o Tobie jeszcze częściej niż przedtem. Dzisiaj pada deszcz. Deszczowe niedziele powodują, że mam zamęt w głowie.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamarciix marciix
sztukamatorka
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viamarciix marciix
sztukamatorka
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viamarciix marciix
sztukamatorka
8653 3392
Reposted fromtfu tfu viamarciix marciix
sztukamatorka
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarciix marciix
sztukamatorka
4826 2321
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
sztukamatorka
4816 faf0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl