Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

sztukamatorka
sztukamatorka
0969 f5de
sztukamatorka
sztukamatorka
5648 4026 500
/\
Reposted bypsychedelicsnoisetalesgrete-die-raketeviva-salvadoreseaweedmetafnordaniuszkaczosnkowakentoquerniedoskonaloscHypothermiasmoke11strzepyzembataBrainytoniewszystkoprzedmaranczowydyziakxmartiistrzepyrudoscikicakbarricadelegilimencjalittledisappointmentspsyjaro
sztukamatorka
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl
sztukamatorka
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
3957 47f0 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaKokosem Kokosem
sztukamatorka
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viaKokosem Kokosem
1514 55eb
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaKokosem Kokosem
sztukamatorka
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viaKokosem Kokosem
sztukamatorka
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viaKokosem Kokosem
sztukamatorka
5512 a017
Reposted fromrol rol viaKokosem Kokosem
sztukamatorka
5618 be31
Reposted fromtfu tfu

June 18 2017

sztukamatorka
sztukamatorka
3207 4461 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viapeepingtom peepingtom
sztukamatorka
3730 ce33 500
Reposted fromfungi fungi viakelu kelu
sztukamatorka
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viapeepingtom peepingtom
sztukamatorka
sztukamatorka
7538 e23d
Reposted fromnazarena nazarena viakyte kyte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl