Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

sztukamatorka
Zamykam oczy i liczę do trzynastu
Nim zajdzie słońce tęsknić za Tobą będę znów.
— Dawid Podsiadło
sztukamatorka
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
sztukamatorka
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
sztukamatorka
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viasatyra satyra
8215 4975
Reposted frommirosia mirosia viastonerr stonerr
sztukamatorka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
6207 c9e7
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
6372 1329 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
- I wiesz co w końcu zrobiłem z tymi smutnymi rzeczami? Powkładałem je do pudełek. Włożyłem te smutne rzeczy do pudełek w mojej głowie, pozamykałem je, pozaklejałem taśmą, upchnąłem w kącie i jeszcze przykryłem kocem. - Mózgową taśmą? - zasugerowałem ironicznie. - Tak, mózgową taśmą. I mózgowym kocem.Teraz już nie muszę patrzeć na te smutne rzeczy. Czasami chyba mógłbym otworzyć pudła, gbybym chciał, ale wolę trzymać je zaklejone. - Jak użyłeś mózgowej taśmy? - Musisz to sobie wyobrazić. Pomyśl, że wkładasz smutne rzeczy do pudełek i wyobraź sobie, że zaklejasz pudełka mózgową taśmą. I wyobraź sobie, że spychasz je w kąt mózgu, tam gdzie się o nie nie potkniesz, kiedy będziesz myślał o czymś innym, a potem zarzuć na nie koc.
— "Ukojenie" Maggie Stiefvater
Reposted frompomruki pomruki viagdziejestola gdziejestola
1657 4d3b 500
Reposted fromjudyta judyta viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola
3124 d7fb 500

laughhard:

In a video game there would definitely be something hidden behind this wall

Reposted fromsimonsayer simonsayer viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
sztukamatorka
Reposted fromgruetze gruetze viafelicka felicka
sztukamatorka
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viafelicka felicka
sztukamatorka
8458 1f68 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
sztukamatorka
8512 a216 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl