Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

sztukamatorka
sztukamatorka
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viainspirations inspirations
sztukamatorka
5013 b2a7
Reposted fromgainaxing gainaxing viamkaynoa mkaynoa
sztukamatorka
4115 3459 500
Reposted fromkaiee kaiee viaalternatywnie alternatywnie
9628 fea9
Reposted fromerial erial vialois-lane lois-lane
sztukamatorka
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na ciebie. Tylko dla mnie.


— Karen Marie Moning
Reposted fromorchis orchis viaBalladyna Balladyna
sztukamatorka
When my mom asks me where all my money went
Reposted fromfunz1 funz1 viamoglismywszystko moglismywszystko
sztukamatorka
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach vialois-lane lois-lane
sztukamatorka
5986 ad62
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
sztukamatorka
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viamoglismywszystko moglismywszystko
sztukamatorka
3204 5fce
Reposted fromJamalus Jamalus viawonko wonko
sztukamatorka

Dita Von Teese
Reposted fromAllexaGhrey AllexaGhrey viamkaynoa mkaynoa
sztukamatorka
1992 9f30
us, lions
Reposted fromcats cats viachlodnawdowa chlodnawdowa
sztukamatorka
2668 5d6b
Reposted fromsherlock sherlock viamkaynoa mkaynoa
sztukamatorka
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
sztukamatorka
To był zen seks, tylko Ty i ja i nic więcej..
— Nigdy nie miałam w sobie tylu emocji
2844 73c7
Reposted fromtron tron viaBalladyna Balladyna
5099 921c 500

холодно

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viavigil vigil
sztukamatorka
1608 f5d9 500
Reposted fromtichga tichga viajottos jottos
sztukamatorka
Podsumowując, można by pokusić się o stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rasy ludzi, lecz tylko w tym jednym sensie: "rasa" ludzi przyzwoitych oraz "rasa" tych, którzy nie wiedzą, czym jest przyzwoitość.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl