Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2018

sztukamatorka
5047 bcc2 500
1748 28bc
Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaflosik flosik
sztukamatorka
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaopenyoureyesx openyoureyesx
sztukamatorka
sztukamatorka
4036 22f7 500
Reposted fromjaphy japhy viatrockenobstsalat trockenobstsalat
sztukamatorka
2746 b29d
Reposted frommrcake47 mrcake47 viarudaagg rudaagg
sztukamatorka
5648 bcec
Reposted fromPoranny Poranny viaflosik flosik
sztukamatorka
Reposted fromsimonsays simonsays viaflosik flosik
sztukamatorka
sztukamatorka
Ty jesteś tak zwana "mądra kobieta", o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców. Jesteś mądra Krystyno. Jesteś piekielnie mądra, ty idiotko. 
— Marek Hłasko
sztukamatorka
9086 780a 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
sztukamatorka
3069 c06f 500
Reposted fromSardion Sardion viaflosik flosik
sztukamatorka
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viairmelin irmelin
1950 9c1c 500

carga-de-agua:

Ernst Stöhr (1860 - 1917) - Ver Sacrum, 1898.  Austrian painter, graphic artist, writer and amateur musician

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin
sztukamatorka
4079 1d15 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudaagg rudaagg
sztukamatorka
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamarciix marciix
sztukamatorka
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamarciix marciix
sztukamatorka
4685 b163
sztukamatorka
4534 8095
Reposted fromnazarena nazarena viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl