Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

sztukamatorka
0803 2437 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
0807 a167 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viababyface babyface
sztukamatorka
0597 01bb 500
Joanna Chmura
Reposted fromthereisnogod thereisnogod viapl pl
sztukamatorka
3593 7da8 500
Kissi Ussuki
sztukamatorka
2070 dfc5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viababyface babyface

July 14 2018

sztukamatorka
1175 bcd8 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatfu tfu
sztukamatorka
7629 3077
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
sztukamatorka
4043 f93c
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
sztukamatorka
4599 c7f3
Reposted fromHypothermia Hypothermia viastrzepy strzepy
sztukamatorka
8471 9fbf 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
sztukamatorka
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viarelationshit relationshit
sztukamatorka
5212 83ff 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
sztukamatorka
8492 674e 500
sztukamatorka
Reposted fromDennkost Dennkost viajanealicejones janealicejones
sztukamatorka
9761 709e 500
Reposted fromtichga tichga viainsanedreamer insanedreamer
sztukamatorka
6560 217e
Reposted fromkarahippie karahippie viamaryjanejanis maryjanejanis
sztukamatorka
9702 07f9 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamaryjanejanis maryjanejanis
sztukamatorka
9435 e829 500
Reposted fromSEEiK SEEiK
sztukamatorka
W seksie, człowiek odkrywa upragniony obraz siebie, dotąd nieosiągalny przez wstyd.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl