Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

sztukamatorka
8670 71f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
sztukamatorka
8253 c8f7 500
Reposted fromonionrings onionrings viastrzepy strzepy
sztukamatorka
7000 2c07 500
show some respect Valentina
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viastrzepy strzepy
sztukamatorka
3644 cf86 500
Gustav Klimt's ''The Kiss'' Brought to life. Artist Wang Fei turned it into 3D.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastrzepy strzepy
sztukamatorka
8167 5c16
Reposted fromtichga tichga viastrzepy strzepy
sztukamatorka
0096 32f1 500
Reposted fromclarice clarice viastrzepy strzepy
sztukamatorka
5783 d636 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
sztukamatorka
0542 8bfd 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viastrzepy strzepy
sztukamatorka
6635 bbf5 500
Reposted fromoll oll viastrzepy strzepy
sztukamatorka
0598 126f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viastrzepy strzepy
sztukamatorka
8511 b42e 500
Reposted fromhare hare vialaparisienne laparisienne
sztukamatorka
9314 e0ae 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viastrzepy strzepy
sztukamatorka
8209 df32 500
sztukamatorka
0803 2437 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
0807 a167 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viababyface babyface
sztukamatorka
0597 01bb 500
Joanna Chmura
Reposted fromthereisnogod thereisnogod viapl pl
sztukamatorka
3593 7da8 500
Kissi Ussuki
sztukamatorka
2070 dfc5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viababyface babyface
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl