Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

sztukamatorka
Reposted fromgruetze gruetze viamarciix marciix
sztukamatorka
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamarciix marciix
sztukamatorka
7913 4a68 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
sztukamatorka
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
sztukamatorka
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialaparisienne laparisienne
9750 07c6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
sztukamatorka
5249 1d9f 500
Reposted fromyikes yikes vialaparisienne laparisienne
sztukamatorka
2365 be76 500
Reposted fromHardcores Hardcores vialaparisienne laparisienne
sztukamatorka
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
sztukamatorka
Reposted fromfelicka felicka
sztukamatorka
5080 a4f7 500

March 16 2020

sztukamatorka
Just be a Lady They Said 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viapffft pffft
sztukamatorka
Reposted fromnaich naich viapffft pffft
sztukamatorka
4954 938e 500
Reposted frommangoe mangoe viapffft pffft

March 15 2020

sztukamatorka
0904 f9d7 500
lols
Reposted fromdelima delima
sztukamatorka
0537 d829 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapffft pffft
sztukamatorka
0029 9c3c 500
Reposted fromzciach zciach viapffft pffft
sztukamatorka
5074 aba1 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
sztukamatorka
0282 18a4 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...